Prospekts

2016
Starpposma finanšu informācijas pārbaudes ziņojums H1 2016
Download
|
Size: 95,4 KB
Obligāciju emisijas BREG FXD EUR 121220 prospekts
Download
|
Size: 460,8 KB
Starpperioda konsolidētais pārskats H1 2016
Download
|
Size: 374,92 KB
2015
Konsolidētais un koncerna mātes sabiedrības pārskats 2015
Download
|
Size: 3,58 MB
2014
Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu
Download
|
Size: 99,62 KB
Konsolidētais gada pārskats
Download
|
Size: 435,88 KB
Linda Blūzmane
Linda Blūzmane
Biroja vadītāja

Mūsu priekšrocības

1
novatoriska nekustamo īpašumu pārvaldīšana,
2
koncentrēšanās uz komerciālo nekustamo īpašumu,
3
ilgtermiņa perspektīva un precīzi fokusēts redzējums,
4
stabili pamati un potenciāla pieauguma vērtība, pateicoties aktīvai nekustamo īpašumu pārvaldīšanai,
5
stabila īpašumu iekšējā pārvaldīšana,
6
iekšējā lietvedība un pārskatu sagatavošana.
Linda Blūzmane
Linda Blūzmane
Biroja vadītāja