Kungu iela 1

(pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: Rātslaukuma centrs (vienīgā privātā ēka), kur ir arī Rīgas Dome un visapmeklētākā ...

Kaļķu iela 6

(īpašumā un pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: Kaļķu iela 6, kas ir teicama atrašanās vieta dzīvīgākajā ...

Kaļķu iela 12

(pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: ēka Kaļķu ielā 12-14; to veido divas atsevišķas būves mazumtirdzniecībai ...

Kaļķu iela 15

(pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: Kaļķu iela 15, kas ir teicama vieta dzīvīgākajā gājēju un tūristu zonā. Šai ...

Šķūņu iela 19

(īpašumā un pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: šī stūra ēka ir vērsta pret Doma laukumu, un tā ir vienīgā ...

Krāmu iela 2

(īpašumā un pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: ēka ir vērsta pret Tirgoņu ielu – vienu no dzīvīgākajām ...

Šķūņu iela 16

(pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: ēka ir vērsta pret Tirgoņu ielu, vienu no dzīvīgākajām gājēju un tūristu ielām, ...

Raiņa bulvāris 25

(īpašumā un pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: Tas sākas krustojumā ar Krišjāņa Valdemāra ielu ...

Brīvības bulvāris 21

(pārvaldījumā)   Ēka atrodas vienā no labākajām tirdzniecības vietām Rīgā, vienā no dzīvākajām gājēju un tūristu ielām. ...

Citadeles 9a

(īpašumā un pārvaldījumā)   ...

Pamata informācija par obligāciju emisiju – BREG FXD EUR 121220

Emitents

Baltic RE Group, AS

Vērtspapīri

Obligācijas

ISIN

LV0000802197

Vērtspapīru veids

Uzrādītāja vērtspapīru formā 

Vērtspapīru klase

Bez atsavināšanas ierobežojumiem 

Garantija

Nav nodrošināti ar garantiju 

Depozitārijs

Latvijas Centrālais depozitārijs, AS

Regulētais tirgus

Nasdaq Riga Baltic Bond List

Obligāciju emisijas valūta 

EUR (eiro)

Obligāciju emisijas kopējā nominālvērtība 

EUR 4 000 000,00 (četri miljoni eiro)

Obligācijas nominālvērtība

EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro)

Obligāciju skaits

4000 (četri tūkstoši)

Sākotnējā izvietojuma cena

100 % nominālvērtības 

Gada procentu likme

Fiksēta: 6,15 % (seši procenti un 15/100)

Procentu ienākumu aprēķināšanas datums

Obligacionāru saraksts, kuri ir tiesīgi saņemt procentu maksājumus, tiks noteikts 5. (piektās) darba dienas beigās pirms procentu maksājuma datuma, ierakstot viņus LCD sastādītajā Obligacionāru sarakstā.

Detalizēta informācija par procentu ienākumu aprēķināšanu – saskaņā ar Prospekta 6.6. punktu un 6.7. punktu.

Procentu ienākumu maksājumu biežums un datumi

Divas reizes gadā, 12. decembrī un 12. jūnijā, sākot no 2017. gada 12. jūnija un beidzot ar 2020. gada 12. decembri.

Obligāciju atmaksas termiņš

2020. gada 12. decembris

Pirmstermiņa dzēšana (iespējas pirkums)

 • Emitents ir tiesīgs dzēst anulēšanas ceļā sākotnēji neizvietoto Obligāciju daļu;
 • Emitents ir tiesīgs pirms termiņa dzēst (dzēšanas cena vienāda ar 100,0 % Obligāciju nominālvērtības) tās Obligācijas, ko Emitents ir iegādājies sekundārajā vērtspapīru tirgū vai citādi ieguvis saskaņā ar normatīvajiem aktiem, izņemot gadījumu, ja normatīvo aktu noteikumi nosaka to dzēšanas ierobežojumus; 
 • Emitents ir tiesīgs dzēst visu Obligāciju emisiju vai jebkādu tās daļu (daļēji dzēšot Obligāciju nominālvērtību) jebkurā laikā, sākot no otrā gada pēc emisijas datuma:
  • sākot no otrā gada pēc emisijas datuma, Emitents ir tiesīgs dzēst Obligācijas par cenu, kas vienāda ar 102,5 % dzēšamo Obligāciju nominālvērtības daļas, un Investoriem tiek izmaksāti uzkrātie procenti, kas nav samaksāti šādas pirmstermiņa dzēšanas datumā, ja tādi ir;
  • sākot no trešā gada pēc emisijas datuma, Emitents ir tiesīgs dzēst Obligācijas par cenu, kas vienāda ar 101,5 % dzēšamo Obligāciju nominālvērtības daļas, un Investoriem tiek izmaksāti uzkrātie procenti, kas nav samaksāti šādas pirmstermiņa dzēšanas datumā, ja tādi ir;
  • sākot no ceturtā gada pēc emisijas datuma, Emitents ir tiesīgs dzēst Obligācijas par cenu, kas vienāda ar 100,0 % dzēšamo Obligāciju nominālvērtības daļas, un Investoriem tiek izmaksāti uzkrātie procenti, kas nav samaksāti šādas pirmstermiņa dzēšanas datumā, ja tādi ir;
  • šādos gadījumos Emitents ir tiesīgs dzēst Obligācijas pirms termiņa ne vairāk kā vienu reizi gadā, un dzēšamo Obligāciju apjoms nevar būt mazāks par 25% emisijas kopējās nominālvērtības, kas norādīta Prospektā (t.i., ne mazāk par EUR 1 000 000,00 katrā pirmstermiņa dzēšanas gadījumā).

Detalizēta informācija par pirmstermiņa dzēšanu – saskaņā ar Prospekta 6.8.1. punktu.

Iveta Sjakste
Iveta Sjakste
Biroja vadītāja

Mūsu priekšrocības

1
novatoriska nekustamo īpašumu pārvaldīšana,
2
koncentrēšanās uz komerciālo nekustamo īpašumu,
3
ilgtermiņa perspektīva un precīzi fokusēts redzējums,
4
stabili pamati un potenciāla pieauguma vērtība, pateicoties aktīvai nekustamo īpašumu pārvaldīšanai,
5
stabila īpašumu iekšējā pārvaldīšana,
6
iekšējā lietvedība un pārskatu sagatavošana.
Iveta Sjakste
Iveta Sjakste
Biroja vadītāja