Finanšu kalendārs

Kalendārais finanšu gads sniedz priekšstatu par Baltic RE Group galvenajiem finansiālajiem rādītājiem un ar investīcijām saistītajiem notikumiem.

2018. GADA 30. aprīlis
2017. gada revidēts gada pārskats
2018. GADA 30. aprīlis
2017. gada revidēts konsolidētais gada pārskats
2018. GADA 31. augusts
2018. gada 6 mēnešu saīsinātais neauditētais konsolidētais finanšu pārskats
Iveta Sjakste
Iveta Sjakste
Biroja vadītāja

Mūsu priekšrocības

1
novatoriska nekustamo īpašumu pārvaldīšana,
2
koncentrēšanās uz komerciālo nekustamo īpašumu,
3
ilgtermiņa perspektīva un precīzi fokusēts redzējums,
4
stabili pamati un potenciāla pieauguma vērtība, pateicoties aktīvai nekustamo īpašumu pārvaldīšanai,
5
stabila īpašumu iekšējā pārvaldīšana,
6
iekšējā lietvedība un pārskatu sagatavošana.
Iveta Sjakste
Iveta Sjakste
Biroja vadītāja